Esimiehille ja johtajille

Johdon työnohjaus tukee haasteissa ja vahvistaa johtamisessa

Työnohjaus auttaa johtajaa ja esimiestä kehittymään omassa työssään ja selviytymään roolissaan. Esimies työnohjaus vähentää kuormittavuuden tunnetta, ja lisää uusia näkökulmia ja kykeneväisyyttä. Se kasvattaa johtamisvalmiuksia ja osaamista, antaa välineitä johtamiseen ja vuorovaikutukseen. Työnohjaus auttaa ottamaan etäisyyttä asioihin, kirkastamaan näkyä itsestä johtajana ja parantaa johtajan itseymmärrystä. Työnohjaus tuo esimiehelle voimavaroja, ja auttaa esimiesroolin ja rajojen kirkastamisessa.

Johdon työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmätyönohjauksena. Tarinatehtaan työnohjauksissa keskeistä on myös stressinhallintakeinojen ja mielentaitojen lisääntyminen, jotta johtaja voi hyvin ja voimaantuu. Johdon- ja esimiestyönohjauksessa sovelletaan uusimpien neurotieteiden tuloksia mielentaitojen vahvistamiseksi.

Esimiehille on tarjolla myös esimiescoachingia. Kts lisää!

"Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä."
Mahatma Gandh