Tarinatehdas

Tarinatehdas on toiminut vuodesta 2004 alkaen työnohjaus- ja valmennusalan osaajana. Tarinatehtaan palvelutarjonta sisältää työnohjausta, johdon- ja työyhteisön valmennusta ja coachingia. Tavoitteena on rakentaa yhdessä sellaisia näkökulmia ja prosesseja, jotka auttavat yksilöä, tiimiä ja organisaatiota suoriutumaan paremmin perustehtävässään ja onnistumaan. Vahvistetaan yhteistyötä ja työhyvinvointia, työprosessien- ja asiakaspalvelun laatua ja tuloksellisuutta työssä. Kohti kukoistusta!

Tarinatehtaan toiminnalle suuntaa antaa ratkaisukeskeisyys, positiivinen psykologia ja kongnitiivisen terapian uusimmat opit. Mindfulnessin keinoja ja neurotieteitä sovelletaan erityisesti mielentaitoihin ja stressinhallintaan tähtäävässä ohjauksessa ja valmennuksessa.

Tekijä

Osaaminen

Johanna Heikkinen on päätoiminen työnohjaaja ja esimies- ja työyhteisövalmentaja. Johanna on toiminut ohjauksen ja valmennuksen parissa yli 25-vuotta. Hänellä on laaja kokemus ja koulutus ihmisten ohjaamisesta ja valmennuksesta eri ohjausmuotojen parissa: työnohjauksen, coachingin, ratkaisukeskeisen terapian, NLP:n ja mindfulness-valmennuksen.

Johanna Heikkisellä on monipuolinen kokemus hyvin erilaisten toimialojen ohjauksesta ja valmennuksesta. Suurimpina asiakkuuksina ovat työnohjauksessa olleet esim. sosiaali-, kasvatus-, järjestöala ja vaativaa asiakastyötä tekevät ryhmät, perustyöstä hankkeisiin ja asiantuntijoista esimiehiin. Lisäksi Johannalla on pitkä työkokemus ennen yrittäjyyttä aikuiskoulutuksesta, vaativasta asiakastyöstä ja suunnittelu- ja kehittämistehtävistä.

Johto- ja asiantuntijat sekä yritysmaailmasta että julkiselta sektorilta hakevat hyvin tuloksin yksilötyönohjauksesta ja -coachingista Johannalta apua stressinhallintaan ja työhyvinvointiin.

Tarinatehtaan coachingissa asiakkuuksia on laaja kirjo esim: ICT-ala, paperiteollisuus, media, kulttuuri, lääketiede, järjestöt, tekninen toimi - asiantuntijasta ylimpään johtoon. Johanna on käynyt vuonna 2007 business coaching koulutuksen ( CBC) ja coachannut siitä alkaen. Vahvaa erityisosaamista muutosprosessien valmentamisesta, esimiesten, johtoryhmien työnohjauksesta ja coachaamisesta.

Asiakaspalautetta: haastaja ja tuki sopivassa suhteessa, laadukkaat ja tulokselliset asiakasprosessit, aina 100 % panostus ja läsnäolo, oman alansa huippuosaaja. Persoonana empaattinen, joustava, tavoitteellinen ja nopeasti oivaltava.

Taustakoulutus

  • Yhteiskuntatieteiden maisteri, lisäksi käyttäytymistieteiden aineopinnot.
  • Ammatillinen opettaja, Helsingin Liiketalouden ammattikorkeakoulu.
  • Työnohjaaja, Helsingin Yliopisto.
  • Ratkaisukeskeisen terapian koulutus.
  • Certifioitu Business Coach, BCC.
  • NLP Master Practitioner koulutus.
  • Muutosjohtajuus opintoja, TKK, Aalto Yliopisto.
  • Laajat mindfulness- ja tietoisuustaito opinnot, Integrum.
  • Parisuhdeneuvoja, Kataja ry (meneillään)
  • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.